Nazwisko i imię:
Górski M.
Tytuł:
Z powinszowaniem Nowego Roku 1848.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r.,
Opis/komentarz:
w 4ce, 1 k. nl. Jag.
Całość:
Górski M.
Z powinszowaniem Nowego Roku 1848.
B. m. b. r.,
w 4ce, 1 k. nl.
Jag.