Nazwisko i imię:
Górski Antoni (profesor Uniw. Jag.; 1862—1928).
Tytuł:
Warunki gospodarcze dzierżaw angielskich. (Odb. z Ruchu Społecznego
Miejsce i rok wydania:
). Kraków, nakł. autora, Spółka Wyd., druk. Czasu, 1899,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 47, kor. 1.20. Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol.
Całość:
Górski Antoni (profesor Uniw. Jag.; 1862—1928).
Warunki gospodarcze dzierżaw angielskich. (Odb. z Ruchu Społecznego
). Kraków, nakł. autora, Spółka Wyd., druk. Czasu, 1899,
w 8ce małej, str. 47, kor. 1.20.
Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol.