Nazwisko i imię:
Goniec Handlowy.
Tytuł:
Tygodnik poświęcony umiejętnościom handlowym i sprawom pracowników handlowych.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor Konstanty Sękowski, wydawcy: Aleksander Morozewicz i Władysław Junosza Szaniawski, druk. A. Pęczalskiego i K. Marszałkowskiego, Rok I: 1900 nry 1 z 7 VII (24 VI) — 26 z 16/29 XII (i dalej do r. 1904),
Opis/komentarz:
fol., str. 208 łącznej paginacji, prenumerata roczna w Warszawie rb. 4, pojedynczy nr kop. 15. Pisali tu m. in.: Stanisław Bobiński; G. Centnerszwer; T. Centnerszwer; B. Danielewicz; St. Dzierzbicki; M. Feldblum; W. Jeżewski; Stan. Karpiński; Nikodem Krakowski; Stan. Kramsztyk; K. Krauz; Aleks. Kroński; M. J. Kuczborska; W. Kuczkowski; Kaz. Kujawski; Marian Lutosławski; Stan. K. Olendzki; T. Oskard; Stefan Rogulski; St. Rutkowski; Józ. Stepanek; Wł. Junosza Szaniawski; St. Szwentner; Mikołaj Trynkowski; August Zieliński. Warsz.Un.
Całość:
Goniec Handlowy.
Tygodnik poświęcony umiejętnościom handlowym i sprawom pracowników handlowych.
Warszawa, redaktor Konstanty Sękowski, wydawcy: Aleksander Morozewicz i Władysław Junosza Szaniawski, druk. A. Pęczalskiego i K. Marszałkowskiego, Rok I: 1900 nry 1 z 7 VII (24 VI) — 26 z 16/29 XII (i dalej do r. 1904),
fol., str. 208 łącznej paginacji, prenumerata roczna w Warszawie rb. 4, pojedynczy nr kop. 15.
Pisali tu m. in.: Stanisław Bobiński; G. Centnerszwer; T. Centnerszwer; B. Danielewicz; St. Dzierzbicki; M. Feldblum; W. Jeżewski; Stan. Karpiński; Nikodem Krakowski; Stan. Kramsztyk; K. Krauz; Aleks. Kroński; M. J. Kuczborska; W. Kuczkowski; Kaz. Kujawski; Marian Lutosławski; Stan. K. Olendzki; T. Oskard; Stefan Rogulski; St. Rutkowski; Józ. Stepanek; Wł. Junosza Szaniawski; St. Szwentner; Mikołaj Trynkowski; August Zieliński.
Warsz.Un.