Nazwisko i imię:
Fénelon Franciszek de Salignac de La Mothe (1651—1715).
Tytuł:
Żywoty (!) dawnych mędrców i mistrzów sektarskich s treścią Jch (!) zasad, układów, zdań obyczaiowych, obwiesczeń (!) i t. d. Przekład z ...
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. S. Blumowicza, 1837,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 10 nl., 336. Dedykowane przez tłumacza „cieniom Cypriana Bielinowicza, mistrza i przyjaciela.” — Zawiera żywoty nast. filozofów: Tales; Solon; Pittakos; Bijas; Peryander; Chilon; Kleobulos; Epimenides; Anacharis; Pitagoras; Heraklit; Anaxagoras; Demokryt; Empedokles; Sokrates; Platon; Antysten; Arystyp; Arystoteles; Xenokrat; Diogenes; Krates; Pirron; Bijon; Epikur; Zenon. Łop. — Nar.
Całość:
Fénelon Franciszek de Salignac de La Mothe (1651—1715).
Żywoty (!) dawnych mędrców i mistrzów sektarskich s treścią Jch (!) zasad, układów, zdań obyczaiowych, obwiesczeń (!) i t. d. Przekład z ...
Wilno, druk. S. Blumowicza, 1837,
w 8ce, str. 10 nl., 336.
Dedykowane przez tłumacza „cieniom Cypriana Bielinowicza, mistrza i przyjaciela.” — Zawiera żywoty nast. filozofów: Tales; Solon; Pittakos; Bijas; Peryander; Chilon; Kleobulos; Epimenides; Anacharis; Pitagoras; Heraklit; Anaxagoras; Demokryt; Empedokles; Sokrates; Platon; Antysten; Arystyp; Arystoteles; Xenokrat; Diogenes; Krates; Pirron; Bijon; Epikur; Zenon.
Łop. — Nar.