Nazwisko i imię:
Feigel Longin (prof. Uniw. Lwowskiego; 1845—1893).
Tytuł:
Z kazuistyki sądowo-lekarskiej. Zagadkowa śmierć ś. p. R. M(ałeckiej). Otrucie czyli śmierć naturalna? Odpowiedź na odpowiedź prof. dr. Blumenstocka. Napisał Dr. ... (Odb. z Wiadomości Lekarskich).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Druk. Ludowa, 1888,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 20. Jag.
Całość:
Feigel Longin (prof. Uniw. Lwowskiego; 1845—1893).
Z kazuistyki sądowo-lekarskiej. Zagadkowa śmierć ś. p. R. M(ałeckiej). Otrucie czyli śmierć naturalna? Odpowiedź na odpowiedź prof. dr. Blumenstocka. Napisał Dr. ... (Odb. z Wiadomości Lekarskich).
Lwów, Druk. Ludowa, 1888,
w 8ce, str. 2 nl., 20.
Jag.