Nazwisko i imię:
Fedorowicz Wacław (1848—1911).
Tytuł:
Za jego staraniem wyszedł Orszanskij Gierbownik,
Miejsce i rok wydania:
Witebsk 1900
Opis/komentarz:
(ob. Dowgiałło Dm. Iw.).
Całość:
Fedorowicz Wacław (1848—1911).
Za jego staraniem wyszedł Orszanskij Gierbownik,
Witebsk 1900
(ob. Dowgiałło Dm. Iw.).