Nazwisko i imię:
Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J.
Tytuł:
Z pism... Żłobek, kolęda dla dzieci, Nauki i rady dla wszystkich, Szczere życzenia dla ludu wiejskiego. (Pobożne książki, t. XXII).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 160, hal. 60 = fen. 60.
Całość:
Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J.
Z pism... Żłobek, kolęda dla dzieci, Nauki i rady dla wszystkich, Szczere życzenia dla ludu wiejskiego. (Pobożne książki, t. XXII).
Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
w 16ce, str. 160, hal. 60 = fen. 60.