Nazwisko i imię:
Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J.
Tytuł:
Z pism... Droga krzyżowa, Siedm uwag o siedmiu boleściach N. P. Maryi, Kwiateczki misyjne, Przez krzyż do nieba, Wianek krzyżowy (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXIII).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i S., 1884,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 218, hal. 70= fen. 70. Jag. – toż. (j. w. t. XXIII). Kraków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893, w 16ce, str. 4 nl., 224, hal. 70 = fen. 70. Jag. – Ossol. – Wrocł.Un.
Całość:
Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J.
Z pism... Droga krzyżowa, Siedm uwag o siedmiu boleściach N. P. Maryi, Kwiateczki misyjne, Przez krzyż do nieba, Wianek krzyżowy (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXIII).
Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i S., 1884,
w 16ce, str. 218, hal. 70= fen. 70.
Jag.
– toż. (j. w. t. XXIII). Kraków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893, w 16ce, str. 4 nl., 224, hal. 70 = fen. 70.
Jag. – Ossol. – Wrocł.Un.