Nazwisko i imię:
Domeyko (Domejko) Ignacy rektor Uniw. Chilijskiego (1802—1889).
Tytuł:
Z korespondencyi Ignacego Domejki z Waleryanem Chełchowskim. Wydanie Redakcji „Przeglądu Polskiego” (Wyd. Hugo Zathey). (Odb. z Przeglądu Polskiego).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Czasu, 1883,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 17. Nar. — Wrocł.Un.
Całość:
Domeyko (Domejko) Ignacy rektor Uniw. Chilijskiego (1802—1889).
Z korespondencyi Ignacego Domejki z Waleryanem Chełchowskim. Wydanie Redakcji „Przeglądu Polskiego” (Wyd. Hugo Zathey). (Odb. z Przeglądu Polskiego).
Kraków, druk. Czasu, 1883,
w 8ce, str. 17.
Nar. — Wrocł.Un.