Nazwisko i imię:
Długosz Jan (1415—1480).
Tytuł:
Żywot świętego Stanisława biskupa krakowskiego, oraz Żywoty śś. Patronów polskich, węgierskich, czeskich, morawskich, pruskich i szląskich, nie umieszczone w Historyi lombardzkiej, napisane przez ks. ... kanon. katedr. krakow. przełożył z łacińskiego oryginału według wydania Hallerowskiego z r. 1511 ks. Lud. Feliks Karczewski penitencyarz kościoła św. Anny.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Fr. Grzybowskiego, druk. Uniw. Jag., 1865,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XX, 472, 1 ryc, złp. 12. Z wizerunkiem litogr. św. Stanisława. Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Długosz Jan (1415—1480).
Żywot świętego Stanisława biskupa krakowskiego, oraz Żywoty śś. Patronów polskich, węgierskich, czeskich, morawskich, pruskich i szląskich, nie umieszczone w Historyi lombardzkiej, napisane przez ks. ... kanon. katedr. krakow. przełożył z łacińskiego oryginału według wydania Hallerowskiego z r. 1511 ks. Lud. Feliks Karczewski penitencyarz kościoła św. Anny.
Kraków, nakł. Fr. Grzybowskiego, druk. Uniw. Jag., 1865,
w 8ce, str. XX, 472, 1 ryc, złp. 12.
Z wizerunkiem litogr. św. Stanisława.
Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un. —
Wrocł.Un.