Nazwisko i imię:
Delpit Edward (1844—1900).
Tytuł:
Za grzechy życia. Powieść przez Alberta (!) Delpit'a. Dodatek do „Kurjera Codziennego”.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1890,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 2 nl., 232, kop. 60. Jag. — Ossol. — Warsz. Un.
Całość:
Delpit Edward (1844—1900).
Za grzechy życia. Powieść przez Alberta (!) Delpit'a. Dodatek do „Kurjera Codziennego”.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1890,
w 8ce małej, str. 2 nl., 232, kop. 60.
Jag. — Ossol. — Warsz. Un.