Nazwisko i imię:
Czasopisma. Warta.
Tytuł:
Warta, tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, 1874—1890.
Opis/komentarz:
Ak. — Jag. — Nar. — Pozn.TPN — Pozn.Un.
Całość:
Czasopisma. Warta.
Warta, tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu.
Poznań, 1874—1890.
Ak. — Jag. — Nar. — Pozn.TPN — Pozn.Un.