Nazwisko i imię:
Czasopisma. Tygodnik Rolniczo-przemyslowy.
Tytuł:
Tygodnik Rolniczo-przemyslowy wyd. przez Tow. Gospodarczo-rolnicze Krakowskie.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, 1854—1862.
Opis/komentarz:
Ak. — Czart. — Jag. — I.ub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un.
Całość:
Czasopisma. Tygodnik Rolniczo-przemyslowy.
Tygodnik Rolniczo-przemyslowy wyd. przez Tow. Gospodarczo-rolnicze Krakowskie.
Kraków, 1854—1862.
Ak. — Czart. — Jag. — I.ub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un.