Nazwisko i imię:
Czasopisma. Tygodnik Poznański.
Tytuł:
Tygodnik Poznański. Pismo naukowo-literackie.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, 1862—1863.
Opis/komentarz:
Ak. — Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un.
Całość:
Czasopisma. Tygodnik Poznański.
Tygodnik Poznański. Pismo naukowo-literackie.
Poznań, 1862—1863.
Ak. — Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un.