Nazwisko i imię:
Czasopisma. Tygodnik Powszechny.
Tytuł:
Tygodnik Powszechny, pismo poświęcone literaturze, sztuce, krytyce, sprawom społecznym i polityce.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, 1890—1891.
Całość:
Czasopisma. Tygodnik Powszechny.
Tygodnik Powszechny, pismo poświęcone literaturze, sztuce, krytyce, sprawom społecznym i polityce.
Warszawa, 1890—1891.