Nazwisko i imię:
Czasopisma. Tygodnik Polski.
Tytuł:
Tygodnik Polski. Pismo społeczne, literackie, artystyczne, ilustrowane.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, 1890—1898. (Kontynuacją jego jest pozycja następna).
Całość:
Czasopisma. Tygodnik Polski.
Tygodnik Polski. Pismo społeczne, literackie, artystyczne, ilustrowane.
Warszawa, 1890—1898. (Kontynuacją jego jest pozycja następna).