Nazwisko i imię:
Czasopisma. Tygodnik Polski.
Tytuł:
Tygodnik Polski.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, 1879.
Całość:
Czasopisma. Tygodnik Polski.
Tygodnik Polski.
Lwów, 1879.