Nazwisko i imię:
Czasopisma. Noworocznik Demokratyczny.
Tytuł:
Noworocznik Demokratyczny.
Miejsce i rok wydania:
Paryż, Poznań, 1842—1843.
Opis/komentarz:
Ak. — Czart. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Czasopisma. Noworocznik Demokratyczny.
Noworocznik Demokratyczny.
Paryż, Poznań, 1842—1843.
Ak. — Czart. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un.