Nazwisko i imię:
Cyklista.
Tytuł:
Tygodnik ilustrowany sportowi cyklowemu poświęcony. Wychodzi w każdą sobotę. Redaktor i wydawca Franciszek Karpiński.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Lepperta i Ski, 1897
Opis/komentarz:
(rok III, czy poprzednie pod tym samym tytułem?)—1898 (r. IV), pojedynczy numer liczy od 16 do 48 stron w 4ce, prenumerata w War szawie rocznie rs. 4, na prowincji rs. 6, cena pojed. nru 10 kop. Od nru 17 r. 1898 zmienia tytuł na: Sport. Tygodnik ilustrowany sportowi poświęcony (opra cowany oddzielnie, obacz Sport). Piszą tu m.i.: St. Czuprykowski; Karol Hoffman; Józ. Karasiński; Wład. Karoli; A. Leutner; Winc. Łoś; Karol Makowski; Mińkowski; Z. J. Naimski; Artur Oppman; Ant. Orłowski; A. Ormond; Zygm. Polakiewicz; A. H. Popularny; M. Poturaj; Edw. Simon; Klem. Junosza Szaniawski; Edw. Troszel; Józ. Waśniewski; Włoski. Tłumaczeni byli (bez wymienienia nazwisk tłumaczy): J. H. Aubry; Emil Zola. Ossol.
Całość:
Cyklista.
Tygodnik ilustrowany sportowi cyklowemu poświęcony. Wychodzi w każdą sobotę. Redaktor i wydawca Franciszek Karpiński.
Warszawa, druk. Lepperta i Ski, 1897
(rok III, czy poprzednie pod tym samym tytułem?)—1898 (r. IV), pojedynczy numer liczy od 16 do 48 stron w 4ce, prenumerata w War szawie rocznie rs. 4, na prowincji rs. 6, cena pojed. nru 10 kop. Od nru 17 r. 1898 zmienia tytuł na: Sport. Tygodnik ilustrowany sportowi poświęcony (opra cowany oddzielnie, obacz Sport).
Piszą tu m.i.: St. Czuprykowski; Karol Hoffman; Józ. Karasiński; Wład. Karoli; A. Leutner; Winc. Łoś; Karol Makowski; Mińkowski; Z. J. Naimski; Artur Oppman; Ant. Orłowski; A. Ormond; Zygm. Polakiewicz; A. H. Popularny; M. Poturaj; Edw. Simon; Klem. Junosza Szaniawski; Edw. Troszel; Józ. Waśniewski; Włoski.
Tłumaczeni byli (bez wymienienia nazwisk tłumaczy): J. H. Aubry; Emil Zola.
Ossol.