Nazwisko i imię:
Cybulski Napoleon prof. Uniw. Jag. (1854—1919).
Tytuł:
Żywienie się ludu w Galicji.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, 1894.
Opis/komentarz:
— obacz Adamkiewicz Albert (1889); Beck Adolf; Czas; Dziennik Pozn.; Rozprawy Wydz. Mat.-przyr. Akad. Umiej. (Krak.); Rydygier Lud. (W sprawie 1895); Wróblewski August (1898).
Całość:
Cybulski Napoleon prof. Uniw. Jag. (1854—1919).
Żywienie się ludu w Galicji.
Kraków, 1894.
— obacz Adamkiewicz Albert (1889); Beck Adolf; Czas; Dziennik Pozn.; Rozprawy Wydz. Mat.-przyr. Akad. Umiej. (Krak.); Rydygier Lud. (W sprawie 1895); Wróblewski August (1898).