Nazwisko i imię:
Cybulski Napoleon prof. Uniw. Jag. (1854—1919).
Tytuł:
Z pierwszego zjazdu międzynaro dowego fizyologów. Odb. z Przegl. lekar.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 10. Jag.
Całość:
Cybulski Napoleon prof. Uniw. Jag. (1854—1919).
Z pierwszego zjazdu międzynaro dowego fizyologów. Odb. z Przegl. lekar.
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889,
w 8ce, str. 10.
Jag.