Nazwisko i imię:
Ćwikliński Ludwik dr, prof. Un. Lwowskiego (1848—1943).
Tytuł:
Żywot i pisma Stanisława Nigra Chrościeskiego, humanisty i lekarza poznańskiego wieku XVI-go. (Odb. z Księgi pamiąt., wydanej przez Uniw. Lwowski ku uczczeniu 500 letn. jubileuszu Uniw. Krakow.).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. Winiarza, 1900,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 27, 1 nl., kor. 1.60. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — obacz Album Koła Lit. dla Zagrzebia (1881); Archiwum do Dziejów Lit. i Ośw. w Polsce; Biblioteka Warsz.; Bulletin Intern. de l'Académie des Sciences de Cracovie; Curtius J. i Hartel W. (Gram. jęz. grec); Czas; Eos (Lw.); Gazeta Lwowska; Krakowa (Z) Stanisław (De vita 1884); Kronika Uniwersytetu Lwow. (1898); Księga pam. Uniw. Lwów. (1900); Liske (?); Monumenta Poloniae historica; Przewodnik Nauk. i Literacki (Lw.); Rozprawy Wydziału Filolog. Akad. Um. w Krak.
Całość:
Ćwikliński Ludwik dr, prof. Un. Lwowskiego (1848—1943).
Żywot i pisma Stanisława Nigra Chrościeskiego, humanisty i lekarza poznańskiego wieku XVI-go. (Odb. z Księgi pamiąt., wydanej przez Uniw. Lwowski ku uczczeniu 500 letn. jubileuszu Uniw. Krakow.).
Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. Winiarza, 1900,
w 4ce, str. 27, 1 nl., kor. 1.60.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un.
— obacz Album Koła Lit. dla Zagrzebia (1881); Archiwum do Dziejów Lit. i Ośw. w Polsce; Biblioteka Warsz.; Bulletin Intern. de l'Académie des Sciences de Cracovie; Curtius J. i Hartel W. (Gram. jęz. grec); Czas; Eos (Lw.); Gazeta Lwowska; Krakowa (Z) Stanisław (De vita 1884); Kronika Uniwersytetu Lwow. (1898); Księga pam. Uniw. Lwów. (1900); Liske (?); Monumenta Poloniae historica; Przewodnik Nauk. i Literacki (Lw.); Rozprawy Wydziału Filolog. Akad. Um. w Krak.