Nazwisko i imię:
Alfons Maria Liguori św. (1696–1787).
Tytuł:
Życie w Bogu i dla Boga. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia dla Oblubienicy Chrystusowej przez S. ... Biskupa i Doktora Kościoła.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakładem Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1886,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 32. Jag.
Całość:
Alfons Maria Liguori św. (1696–1787).
Życie w Bogu i dla Boga. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia dla Oblubienicy Chrystusowej przez S. ... Biskupa i Doktora Kościoła.
Kraków, nakładem Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1886,
w 8ce, str. 2 nl., 32.
Jag.