Nazwisko i imię:
Cinciała (Cienciała) Andrzej (1825—1898).
Tytuł:
Z Pamiętnika Dra ... Wydał Jan Bystroń, c. k. prof. gimn. w Krakowie. Wydawnictwo „Politycznego Towarzystwa ludowego" w Cieszynie XIX. Dochód przeznacza się na „Polski Dom Narodowy" w Cieszynie.
Miejsce i rok wydania:
Cieszyn, nakł. Politycznego Towarzystwa Ludowego, druk. Kutzera i Sp., 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 95, 1 nl. Inst.Bad.Lit. — Pozn.Un. — Śl. — Wrocł.Un.
Całość:
Cinciała (Cienciała) Andrzej (1825—1898).
Z Pamiętnika Dra ... Wydał Jan Bystroń, c. k. prof. gimn. w Krakowie. Wydawnictwo „Politycznego Towarzystwa ludowego" w Cieszynie XIX. Dochód przeznacza się na „Polski Dom Narodowy" w Cieszynie.
Cieszyn, nakł. Politycznego Towarzystwa Ludowego, druk. Kutzera i Sp., 1900,
w 8ce, str. 4 nl., 95, 1 nl.
Inst.Bad.Lit. — Pozn.Un. — Śl. — Wrocł.Un.