Nazwisko i imię:
Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers).
Tytuł:
Żywot Tadeusza Kościuszki połączony z dziejami Polski i Polaków jego czasu, od r. 1746 do r. 1817.
Miejsce i rok wydania:
(Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, b. r.,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4. Prospekt. Jag. — Tor.Ks.M.
Całość:
Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers).
Żywot Tadeusza Kościuszki połączony z dziejami Polski i Polaków jego czasu, od r. 1746 do r. 1817.
(Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, b. r.,
w 8ce, str. 4.
Prospekt.
Jag. — Tor.Ks.M.