Nazwisko i imię:
ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918).
Tytuł:
Żywot św. Józefa wyznawcy, podług brewiarza rzymskiego.
Miejsce i rok wydania:
Łowicz, R. Orzykowski, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1884,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 19, 1 nl., z ryciną, kop. 10. Łop. — Nar. — toż. Wyd. drugie Warszawa, druk. St. Niemiry synów, 1898, w 8ce, str. 22, 2 nl. Nar. — Warsz.Un.
Całość:
ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918).
Żywot św. Józefa wyznawcy, podług brewiarza rzymskiego.
Łowicz, R. Orzykowski, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1884,
w 16ce, str. 19, 1 nl., z ryciną, kop. 10.
Łop. — Nar.
— toż. Wyd. drugie Warszawa, druk. St. Niemiry synów, 1898, w 8ce, str. 22, 2 nl.
Nar. — Warsz.Un.