Nazwisko i imię:
Aleksander I, car rosyjski (1777–1826).
Tytuł:
Z Bożej łaski my Aleksander I imperator i samowładca Wszech Rosyi etc. Ogłaszamy powszechnie. (Amnestya dla tych, co z Napoleonem łączyli się).
Miejsce i rok wydania:
Wilno, M. grudnia 12 dnia, 1812,
Opis/komentarz:
fol., karta 1 nl. po polsku i po rosyjsku. Jag.
Całość:
Aleksander I, car rosyjski (1777–1826).
Z Bożej łaski my Aleksander I imperator i samowładca Wszech Rosyi etc. Ogłaszamy powszechnie. (Amnestya dla tych, co z Napoleonem łączyli się).
Wilno, M. grudnia 12 dnia, 1812,
fol., karta 1 nl. po polsku i po rosyjsku.
Jag.