Nazwisko i imię:
Bystroń Jan dr (1860—1902).
Tytuł:
Żywot świętego Alexego wyznawcy i żywot świętego Eustachiusza męczennika, druk krakowski z r. 1529, wydał i objaśnił... (Odb. z V t. Sprawozdań Komisyi Językowej Akad. Umiej.).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Spółka Wydaw.. druk. Uniw. Jag., 1894,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 25, 1 nl. Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un. Kat. — Nar. — Ossol. — Wrocł.Un.
Całość:
Bystroń Jan dr (1860—1902).
Żywot świętego Alexego wyznawcy i żywot świętego Eustachiusza męczennika, druk krakowski z r. 1529, wydał i objaśnił... (Odb. z V t. Sprawozdań Komisyi Językowej Akad. Umiej.).
Kraków, Spółka Wydaw.. druk. Uniw. Jag., 1894,
w 8ce, str. 2 nl., 25, 1 nl.
Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un. Kat. — Nar. — Ossol. — Wrocł.Un.