Nazwisko i imię:
Bużeński Stanisław (kanonik krak. i gniezn., zm. 1692).
Tytuł:
Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Korony Polskiéj i W. K. Litewskiego, od Wilibalda do i Andrzeja Olszowskiego włącznie opisał... dziekan i officyał warmiński, kanonik gnieźnieński i krakowski, z niewydanego dotąd rękopismu łacińskiego na język polski przełożył Michał Bohusz Szyszko. Wstęp i wiadomość o założeniu arcybiskupstwa, tudzież o jedenastu późniejszych prymasach, do zgonu książęcia Michała Poniatowskiego, dodał Mikołaj Malinowski.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, druk. Józ. Zawadzkiego, [t. 1 1852; t. 2—5 1860]
Opis/komentarz:
5 tomów, w 8ce, t. 1 r. 1852, t. 2—5 r. 1860, str. XLIII, 211; 307; 254; 241; 282. Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. Ob. Estreicher Bibliografia Polska XIII, 474—5.
Całość:
Bużeński Stanisław (kanonik krak. i gniezn., zm. 1692).
Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Korony Polskiéj i W. K. Litewskiego, od Wilibalda do i Andrzeja Olszowskiego włącznie opisał... dziekan i officyał warmiński, kanonik gnieźnieński i krakowski, z niewydanego dotąd rękopismu łacińskiego na język polski przełożył Michał Bohusz Szyszko. Wstęp i wiadomość o założeniu arcybiskupstwa, tudzież o jedenastu późniejszych prymasach, do zgonu książęcia Michała Poniatowskiego, dodał Mikołaj Malinowski.
Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, druk. Józ. Zawadzkiego, [t. 1 1852; t. 2—5 1860]
5 tomów, w 8ce, t. 1 r. 1852, t. 2—5 r. 1860, str. XLIII, 211; 307; 254; 241; 282.
Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Ob. Estreicher Bibliografia Polska XIII, 474—5.