Nazwisko i imię:
Bukowiński Władysław (pseud. Selim; 1871—1927).
Tytuł:
Z marzeń i życia.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1898,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 209, 21 nl., II, rb. 1.20. Inst.Bad.Lit. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Bukowiński Władysław (pseud. Selim; 1871—1927).
Z marzeń i życia.
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1898,
w 8ce małej, str. 209, 21 nl., II, rb. 1.20.
Inst.Bad.Lit. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.