Nazwisko i imię:
Budziński Stanisław (1824—1895).
Tytuł:
Z obcego Parnasu.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, druk. Br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1886,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 4 nl., V, 3 nl., 275, 1 nl., kop. 75. Przekłady z Schillera, Goethego, Heinego, Geibla, Puszkina, Lermontowa, Petöfiego, D. Schultsa, Bérangera, Uhlanda, Moore'a, Jana Müllera, Jana Reboula, Tegnera, Żukowskiego, Andersena, Felicji Hemans, Egona Eberta, Oehlenschlägera i T. Padury. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Budziński Stanisław (1824—1895).
Z obcego Parnasu.
Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, druk. Br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1886,
w 8ce małej, str. 4 nl., V, 3 nl., 275, 1 nl., kop. 75.
Przekłady z Schillera, Goethego, Heinego, Geibla, Puszkina, Lermontowa, Petöfiego, D. Schultsa, Bérangera, Uhlanda, Moore'a, Jana Müllera, Jana Reboula, Tegnera, Żukowskiego, Andersena, Felicji Hemans, Egona Eberta, Oehlenschlägera i T. Padury.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.