Nazwisko i imię:
Czarnik Bronisław (dr; 1858—1918).
Tytuł:
Żywot Łukasza Górnickiego. Odbitka z „Przewodnika Naukowego i Literackiego", powiększona dodatkami.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. Łozińskiego, 1883,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 79 (mylnie zamiast: 97), 3 nl., kor. 2.40. Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Warsz.Un.
Całość:
Czarnik Bronisław (dr; 1858—1918).
Żywot Łukasza Górnickiego. Odbitka z „Przewodnika Naukowego i Literackiego", powiększona dodatkami.


Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. Łozińskiego, 1883,


w 8ce, str. 4 nl., 79 (mylnie zamiast: 97), 3 nl., kor. 2.40.
Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Warsz.Un.