Nazwisko i imię:
Brückner Aleksander (prof. Uniw. Berlińskiego; 1856—1939).
Tytuł:
Z dziejów różnowierców polskich. (Nadb. z Ateneum, 1898, t. 1, z. 2),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 224—241. Nar. — Pozn.Un.
Całość:
Brückner Aleksander (prof. Uniw. Berlińskiego; 1856—1939).
Z dziejów różnowierców polskich. (Nadb. z Ateneum, 1898, t. 1, z. 2),
w 8ce, str. 224—241.
Nar. — Pozn.Un.