Nazwisko i imię:
Koźmian Kajetan (1771-1856).
Tytuł:
Żywot księdza Józefa Szczepana z Rzeczycy Koźmiana biskupa kalisko-kujawskiego przez ... brata jego w r. 1851 skreślony.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i spółki, 1864,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 148; sgr. 221/2. Pod tekstem na s. 133: Skończyłem dnia 29. Kwietnia 1851 roku w 79 roku życia. - Od s. 135: Przypiski. Ak. - Czart. - Gdańsk-Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Koźmian Kajetan (1771-1856).
Żywot księdza Józefa Szczepana z Rzeczycy Koźmiana biskupa kalisko-kujawskiego przez ... brata jego w r. 1851 skreślony.
Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego
i spółki, 1864,
w 8ce, str. 4 nl., 148; sgr. 221/2.
Pod tekstem na s. 133: Skończyłem dnia 29. Kwietnia 1851 roku w 79 roku życia. - Od s. 135: Przypiski.
Ak. - Czart. - Gdańsk-Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.