Nazwisko i imię:
Koźmian Andrzej Edward (1804-1864).
Tytuł:
Żywot Bartłomieja Nowodworskiego. Kawalera Maltańskiego - Królow (!) Polskich Stefana i Zygmunta III. Dworzanina, Kapitana Harcerzów, Kommandora Poznańskiego. Opowiedziany przez Andrzeja Edwarda Koźmiana. Roku Pańskiego 1832.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera], 1840,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 84, 1 nl.; złp.3. Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit.- Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Koźmian Andrzej Edward (1804-1864).
Żywot Bartłomieja Nowodworskiego. Kawalera Maltańskiego - Królow (!) Polskich Stefana i Zygmunta III. Dworzanina, Kapitana Harcerzów, Kommandora Poznańskiego. Opowiedziany przez Andrzeja Edwarda Koźmiana. Roku Pańskiego 1832.
Tamże [Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera], 1840,
w 8ce, str. 2 nl., 84, 1 nl.; złp.3.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit.- Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. -
Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.