Nazwisko i imię:
Kozłowski Karol, pedagog, literat i wydawca (1833-1917).
Tytuł:
Żywoty prymasów i arcybiskupów gnieźnieńskich i poznańskich w skróceniu. Wydał K. Kozłowski.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. wydawcy, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1887,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 58, tabl. 1 (portret); mr. 1. Na s. 3 nl.: Przedmowa, z podpisem: Wydawca. Na s. 1-9 wstęp (bez tytułu). Na tablicy: Ks. Dr. Juliusz Dinder Arcybiskup Gnieźnieńsko-Poznański. (Pod portretem podpis:) R. Brend'amour. Obejmuje: Na s. 11-22: Arcybiskupi Gnieźnieńscy i Prymasi. 1. Willibald, 2. Hatto, 3. Robert, 4. Św. Wojciech, 5. Radzyn, 6. Hipolit, 7. Bossuta, 8. Stefan, 9. Piotr I, 10. Marcin I, 11. Jakób ze Żnina, 12. Piotr II, 13. Jan I albo Janik, 14. Błogosławiony Bogumił, 15. Piotr III, 16. Zdzisław, 17. Henryk Kietlicz, 18. Wincenty z Czarnkowa, 19. Fulko albo Pełko, 20. Janusz albo Jan, 21. Filip, 22. Marcin Polak, 23. Włościborz, 24. Henryk z Bremy, 25. Jakób II, 26. Borzysław, 27. Janisław, 28. Jarosław Bogorya Skotnicki, 29. Jan II Suchywilk, 30. Bodzanta, 31. Jan III Olit Kropidło Książę Opolski, 32. Dobrogost Nowodworski, 33. Mikołaj I Kurowski, 34. Mikołaj II Trąba. Na s. 22-49: Prymasi. 35. Wojciech I Jastrzębiec, 36. Wincenty II Kot z Dembna, 37. Władysław I z Oporowa, 38. Jan IV Odrowąż Sprowski, 39. Jan V Gruszczyński, 40. Jakób III Sienieński, 41. Zbigniew Oleśnicki, 42. Fryderyk Jagiellończyk, 43. Jędrzej I Róża Boryszewski, 44. Jan VI Łaski, 45. Maciej I Drzewicki, 46. Andrzej II Krzycki, 47. Jan VII Latalski, 48. Piotr Gamrat, 49. Mikołaj III Dzierzgowski, 50. Jan VIII Przerębski, 51. Jakób IV Uchański, 52. Stanisław I Karnkowski, 53. Jan IX Tarnowski, 54. Bernard Maciejowski, 55. Wojciech II Baranowski, 56. Wawrzyniec Gembicki, 57. Henryk II Firlej, 58. Jan X Wężyk, 59. Jan XI Lipski, 60. Maciej II Łubieński, 61. Andrzej II Leszczyński, 62. Wacław Leszczyński, 63. Mikołaj IV Prażmowski, 64. Floryan Kaźmirz Książę Czartoryski, 65. Andrzej III Olszowski, 66. Jan XII Stefan Wydżga, 67. Stefan Wierzbowski, 68. Michał I Stefan Radziejowski, 69. Stanisław II Szembek, 70. Teodor Potocki, 71. Krzysztof Antoni Szembek, 72. Adam Komorowski, 73. Władysław II Łubieński, 74. Gabryel Jan Podoski, 75. Antoni Kaźmirz Ostrowski, 76. Michał II Jerzy Poniatowski, 77. Ignacy I Krasicki, 78. Ignacy II Raczyński. Na s. 49-58: Arcybiskupi gnieźnieńscy i poznańscy. 79. Tymoteusz Gorzeński, 80. Teofil Wolicki, 81. Marcin Dunin, 82. Leon Przyłuski, 83. Mieczysław Hrabia Ledóchowski, 84. Juliusz Dr. Dinder. Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un.
Całość:
Kozłowski Karol, pedagog, literat i wydawca (1833-1917).
Żywoty prymasów i arcybiskupów gnieźnieńskich i poznańskich w skróceniu. Wydał K. Kozłowski.
Poznań, nakł. wydawcy, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1887,
w 8ce, str. 4 nl., 58, tabl. 1 (portret); mr. 1.
Na s. 3 nl.: Przedmowa, z podpisem: Wydawca.
Na s. 1-9 wstęp (bez tytułu).
Na tablicy: Ks. Dr. Juliusz Dinder Arcybiskup Gnieźnieńsko-Poznański. (Pod portretem podpis:) R. Brend'amour.
Obejmuje:
Na s. 11-22: Arcybiskupi Gnieźnieńscy i Prymasi. 1. Willibald, 2. Hatto, 3. Robert, 4. Św. Wojciech, 5. Radzyn, 6. Hipolit, 7. Bossuta, 8. Stefan, 9. Piotr I, 10. Marcin I, 11. Jakób ze Żnina, 12. Piotr II, 13. Jan I albo Janik, 14. Błogosławiony Bogumił, 15. Piotr III, 16. Zdzisław, 17. Henryk Kietlicz, 18. Wincenty z Czarnkowa, 19. Fulko albo Pełko, 20. Janusz albo Jan, 21. Filip, 22. Marcin Polak, 23. Włościborz, 24. Henryk z Bremy, 25. Jakób II, 26. Borzysław, 27. Janisław, 28. Jarosław Bogorya Skotnicki, 29. Jan II Suchywilk, 30. Bodzanta, 31. Jan III Olit Kropidło Książę Opolski, 32. Dobrogost Nowodworski, 33. Mikołaj I Kurowski, 34. Mikołaj II Trąba.
Na s. 22-49: Prymasi. 35. Wojciech I Jastrzębiec, 36. Wincenty II Kot z Dembna, 37. Władysław I z Oporowa, 38. Jan IV Odrowąż Sprowski, 39. Jan V Gruszczyński, 40. Jakób III Sienieński, 41. Zbigniew Oleśnicki, 42. Fryderyk Jagiellończyk, 43. Jędrzej I Róża Boryszewski, 44. Jan VI Łaski, 45. Maciej I Drzewicki, 46. Andrzej II Krzycki, 47. Jan VII Latalski, 48. Piotr Gamrat, 49. Mikołaj III Dzierzgowski, 50. Jan VIII Przerębski, 51. Jakób IV Uchański, 52. Stanisław I Karnkowski, 53. Jan IX Tarnowski, 54. Bernard Maciejowski, 55. Wojciech II Baranowski, 56. Wawrzyniec Gembicki, 57. Henryk II Firlej, 58. Jan X Wężyk, 59. Jan XI Lipski, 60. Maciej II Łubieński, 61. Andrzej II Leszczyński, 62. Wacław Leszczyński, 63. Mikołaj IV Prażmowski, 64. Floryan Kaźmirz Książę Czartoryski, 65. Andrzej III Olszowski, 66. Jan XII Stefan Wydżga, 67. Stefan Wierzbowski, 68. Michał I Stefan Radziejowski, 69. Stanisław II Szembek, 70. Teodor Potocki, 71. Krzysztof Antoni Szembek, 72. Adam Komorowski, 73. Władysław II Łubieński, 74. Gabryel Jan Podoski, 75. Antoni Kaźmirz Ostrowski, 76. Michał II Jerzy Poniatowski, 77. Ignacy I Krasicki, 78. Ignacy II Raczyński.
Na s. 49-58: Arcybiskupi gnieźnieńscy i poznańscy. 79. Tymoteusz Gorzeński, 80. Teofil Wolicki, 81. Marcin Dunin, 82. Leon Przyłuski, 83. Mieczysław Hrabia Ledóchowski, 84. Juliusz Dr. Dinder.
Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.Un. -
Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un.