Nazwisko i imię:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Tytuł:
Żywot świętego Stanisława biskupa krakowskiego i męczennika, patrona Królestwa Polskiego przez Ks.... Część pierwsza. (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, XIII).
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. ks. Bażynskiego, 1867,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 162, 1 nl., tabl. 1. Gdańsk - Jag. - Nar. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Toż. Część druga. (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, XIII). Tamże, druk. A. Schmädickiego, w komisie księgarni N. Kamieńskiego i Spółki w Poznaniu oraz Pawła Rhodego w Lipsku, 1867, str. 2 nl., 137, 1 nl.; cena części pierwszej i drugiej sgr. 10. Zawiera m.in. polski przekład łacińskiego epitafium umieszczonego na trumnie św. Stanisława (inc.: Stanisława świętego w tej trumnie są kości...) oraz modlitwę ułożoną przez ks. Piotra Skargę (inc.: Patronie nasz cudowny, Stanisławie, użal się nad narodem twoim...). Gdańsk - Jag. - Nar. - Pozn.TPN - Pozn.Un.
Całość:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Żywot świętego Stanisława biskupa krakowskiego i męczennika, patrona Królestwa Polskiego przez Ks.... Część pierwsza. (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, XIII).
Poznań, nakł. ks. Bażynskiego, 1867,
w 8ce, str. 2 nl., 162, 1 nl., tabl. 1.
Gdańsk - Jag. - Nar. - Pozn.TPN - Pozn.Un.
- Toż. Część druga. (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, XIII). Tamże, druk. A. Schmädickiego, w komisie księgarni N. Kamieńskiego i Spółki w Poznaniu oraz Pawła Rhodego w Lipsku, 1867, str. 2 nl., 137, 1 nl.; cena części pierwszej i drugiej sgr. 10.
Zawiera m.in. polski przekład łacińskiego epitafium umieszczonego na trumnie św. Stanisława (inc.: Stanisława świętego w tej trumnie są kości...) oraz modlitwę ułożoną przez ks. Piotra Skargę (inc.: Patronie nasz cudowny, Stanisławie, użal się nad narodem twoim...).
Gdańsk - Jag. - Nar. - Pozn.TPN - Pozn.Un.