Nazwisko i imię:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Tytuł:
Żywot świętej Justy.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, 1878.
Całość:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Żywot świętej Justy.
Poznań, 1878.