Nazwisko i imię:
Brodowski Samuel (zm. ok. 1775).
Tytuł:
Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księztwa Litewskiego. Z materyałów po... w Podhorcach znalezionych wydał Żegota Pauli.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Stanisławów, Tarnów, nakł. Jana Milikowskiego, druk. Breitkopfa i Härtela w Lipsku, 1844,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 314. Na str. I—4 Przedmowa wydawcy. Obejmuje życiorysy: Biały Piotr; Branicki Fr. Ksaw.; Branicki Jan Klem.; Chodkiewicz Grzeg.; Chodkiewicz Hieronim; Chodkiewicz J. Karo); Chomentowski Stan.; Czarnecki Stef.; Denhoff Stan.; Firlej Mik.; Gosiewski Winc; Jabłonowski Jan Stan.; Jazłowiecki Jerzy; Kalinowski Marcin; Kamieniecki Mik.; Kazanowski Marcin; Kiszka Janusz; Kiszka Piotr; Kiszka Stan.; Koniecpolski Stan.; Kossakowski Szymon; Lanckoroński Stan.; Lubomirski Hier. Aug.; Lubomirski Jerzy Seb.; Massalski Mich. Józ.; Mielecki Mik.; Ogiński Grzeg. Ant.; Ogiński Jan; Ogiński Mich.; Ostrogski Konst.; Ożarowski Piotr; Pac Michał; Pociej Ludwik; Potocki Jędrzej; Potocki Józ.; Potocki Mik.; Potocki Stan.; Potocki Szczęsny Kazim.; Radziwiłł Jan; Radziwiłł Janusz; Radziwiłł Jerzy; Radziwiłł Krzysztof Mikołaj; Radziwiłł Krzysztof II; Radziwiłł Mich. Kazim. I; Radziwiłł Mich. Kazim. V; Radziwiłł Mikołaj; Rzewuski Sew.; Rzewuski Stan. Mat.; Rzewuski Wacł; Sanguszko Roman; Sapieha Aleks. Mich.; Sapieha Kazimierz Paweł Jan; Sapieha Lew; Sapieha Paweł Jan; Sieniawski Adam Mikołaj; Sieniawski Mik. I; Sieniawski Mik. II; Sieniawski Mik. III; Słuszka Józ. Bogusł.; Sobieski Jan; Sosnowski Józ.; Tarnowski Jan; Tyszkiewicz Ludw.; Wiśniowiecki Dymitr Jerzy; Wiśniowiecki Mich. Serwacy; Wołowicz Władysław; Zabiełło Józef; Zamojski Jan; Żółkiewski Stanisław. Nar. — Pozn.TPN — toż. Z materyałów po... w Podhorcach znalezionych wydał Żegota Pauli. Ozdobione herbami i rytowanemi wizerunkami (17). (Drugie wydanie). Lwów, Stanisławów i Tarnów, nakł. Jana Milikowskiego, druk. Breitkopfa i Härtela w Lipsku, 1850, w 8ce, str. IV, 314, złp. 40. Na str. III—IV: Od nakładcy (Milikowskiego); na str. 1—4: Przedmowa wydawcy. Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. Ob. Estreicher Bibliografia Polska XIII, 353—4.
Całość:
Brodowski Samuel (zm. ok. 1775).
Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księztwa Litewskiego. Z materyałów po... w Podhorcach znalezionych wydał Żegota Pauli.
Lwów, Stanisławów, Tarnów, nakł. Jana Milikowskiego, druk. Breitkopfa i Härtela w Lipsku, 1844,
w 8ce, str. 314.
Na str. I—4 Przedmowa wydawcy.
Obejmuje życiorysy: Biały Piotr; Branicki Fr. Ksaw.; Branicki Jan Klem.; Chodkiewicz Grzeg.; Chodkiewicz Hieronim; Chodkiewicz J. Karo); Chomentowski Stan.; Czarnecki Stef.; Denhoff Stan.; Firlej Mik.; Gosiewski Winc; Jabłonowski Jan Stan.; Jazłowiecki Jerzy; Kalinowski Marcin; Kamieniecki Mik.; Kazanowski Marcin; Kiszka Janusz; Kiszka Piotr; Kiszka Stan.; Koniecpolski Stan.; Kossakowski Szymon; Lanckoroński Stan.; Lubomirski Hier. Aug.; Lubomirski Jerzy Seb.; Massalski Mich. Józ.; Mielecki Mik.; Ogiński Grzeg. Ant.; Ogiński Jan; Ogiński Mich.; Ostrogski Konst.; Ożarowski Piotr; Pac Michał; Pociej Ludwik; Potocki Jędrzej; Potocki Józ.; Potocki Mik.; Potocki Stan.; Potocki Szczęsny Kazim.; Radziwiłł Jan; Radziwiłł Janusz; Radziwiłł Jerzy; Radziwiłł Krzysztof Mikołaj; Radziwiłł Krzysztof II; Radziwiłł Mich. Kazim. I; Radziwiłł Mich. Kazim. V; Radziwiłł Mikołaj; Rzewuski Sew.; Rzewuski Stan. Mat.; Rzewuski Wacł; Sanguszko Roman; Sapieha Aleks. Mich.; Sapieha Kazimierz Paweł Jan; Sapieha Lew; Sapieha Paweł Jan; Sieniawski Adam Mikołaj; Sieniawski Mik. I; Sieniawski Mik. II; Sieniawski Mik. III; Słuszka Józ. Bogusł.; Sobieski Jan; Sosnowski Józ.; Tarnowski Jan; Tyszkiewicz Ludw.; Wiśniowiecki Dymitr Jerzy; Wiśniowiecki Mich. Serwacy; Wołowicz Władysław; Zabiełło Józef; Zamojski Jan; Żółkiewski Stanisław.
Nar. — Pozn.TPN
— toż. Z materyałów po... w Podhorcach znalezionych wydał Żegota Pauli. Ozdobione herbami i rytowanemi wizerunkami (17). (Drugie wydanie). Lwów, Stanisławów i Tarnów, nakł. Jana Milikowskiego, druk. Breitkopfa i Härtela w Lipsku, 1850, w 8ce, str. IV, 314, złp. 40.
Na str. III—IV: Od nakładcy (Milikowskiego); na str. 1—4: Przedmowa wydawcy.
Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Ob. Estreicher Bibliografia Polska XIII, 353—4.