Nazwisko i imię:
Brodowicz Maciej Józef (1790—1885).
Tytuł:
Ważniejsze dokumenta odnoszące się do swojego udziału w sprawach i losach Zakładów Naukowych b. W. M. Krakowa i jego Okręgu zebrał i objaśnił jako przyczynek do historyi tychże... wysłużony Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakładem autora, Drukarnia Uniwers., 1874,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VI, 2 nl., Objaśnienia str. XXXV, 126; Reforma szpitalów krakowskich str. XII, 67, 1 nl.; Dokumenta odnoszące się do czasów rektorstwa i prezesowstwa w Tow. Nauk. str. XIV, 86; Komisarz Zakładów Naukowych str. XXXV, 122; Wykaz ogólny Zakładów Naukowych... str. LXI; Statut urządzenia szkoły i bursy muzycznej str. 2 nl., 31; Epilog str. III. Wyd. w 160 egzempl. Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Brodowicz Maciej Józef (1790—1885).
Ważniejsze dokumenta odnoszące się do swojego udziału w sprawach i losach Zakładów Naukowych b. W. M. Krakowa i jego Okręgu zebrał i objaśnił jako przyczynek do historyi tychże... wysłużony Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kraków, nakładem autora, Drukarnia Uniwers., 1874,
w 8ce, str. VI, 2 nl., Objaśnienia str. XXXV, 126; Reforma szpitalów krakowskich str. XII, 67, 1 nl.; Dokumenta odnoszące się do czasów rektorstwa i prezesowstwa w Tow. Nauk. str. XIV, 86; Komisarz Zakładów Naukowych str. XXXV, 122; Wykaz ogólny Zakładów Naukowych... str. LXI; Statut urządzenia szkoły i bursy muzycznej str. 2 nl., 31; Epilog str. III.
Wyd. w 160 egzempl.
Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. —
Wrocł.Un.