Nazwisko i imię:
Bełza Stanisław (1849—1929).
Tytuł:
Z kraju tysiąca jezior. Z podróży i przechadzek po Finlandyi.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Gebethner i Wolff, Petersburg, K. Grendyszyński, druk. S. Sikorskiego w Warszawie, 1896,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 6 nl., 233, 3 nl., z licznymi rycinami, rb. 1.50. Jag. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Wyd. 2gie. Warszawa—Kraków, Gebethner i Wolff, Petersburg, K. Grendyszyński, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1897, w 8ce małej, str. 1 nl., 227, 2 nl., rb. 1.20 = kor. 3.20. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Ossol. — Warsz.Un. — toż. Wyd. 3cie. ilustrowane. Tamże, 1899, w 8ce małej, str. 227, 3 nl., rb. 1.50. Nar. — Ossol.
Całość:
Bełza Stanisław (1849—1929).
Z kraju tysiąca jezior. Z podróży i przechadzek po Finlandyi.
Warszawa, Gebethner i Wolff, Petersburg, K. Grendyszyński, druk. S. Sikorskiego w Warszawie, 1896,
w 8ce małej, str. 6 nl., 233, 3 nl., z licznymi rycinami, rb. 1.50.
Jag. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Wyd. 2gie. Warszawa—Kraków, Gebethner i Wolff, Petersburg, K. Grendyszyński, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1897, w 8ce małej, str. 1 nl., 227, 2 nl., rb. 1.20 = kor. 3.20.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Ossol. — Warsz.Un.
— toż. Wyd. 3cie. ilustrowane. Tamże, 1899, w 8ce małej, str. 227, 3 nl., rb. 1.50.
Nar. — Ossol.