Nazwisko i imię:
(Kościuszkowskie powstanie).
Tytuł:
Z powodu setnej rocznicy powstania Kościuszkowskiego, 1794–1894.
Miejsce i rok wydania:
Londyn, 24 marca 1894.
Całość:
(Kościuszkowskie powstanie).
Z powodu setnej rocznicy powstania Kościuszkowskiego, 1794–1894.
Londyn, 24 marca 1894.