Nazwisko i imię:
(Korczyński Edward).
Tytuł:
Z Kliniki Lekarskiej Profesora D-ra Korczyńskiego W Krakowie. Rok 1876. Zbioru prac klinicznych Zeszyt II. (Odb. z Medycyny).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, 1877,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 4 nl., 85. Zawiera: Mieczysław Gedl, Wpływ kwasu salicylowego i salicylanu sodowego na ciepłotę ludzi niegorączkujących (s. 1–13); Tytus Wasylewski, Zmiany w tętnie powstające u człowieka w skutek mechanicznego drażnienia nerwu błędnego (s. 14–29); Antoni Coghen, O użyciu leczniczem tymolu w chorobach wewnętrznych (s. 30–36); Jarosław Waszak, Mleczan sody (natrum lacticum) jako lek nasenny (s. 37–43); Jan Karol Wiktor, Kilka przypadków moczówki cukrowej (diabetes mellitus) z szczególnem uwzględnieniem leczenia (s. 44–66); Władysław Rychlicki, Kilka słów o pneumatometryi czyli manometryi płuc pod względem fizyologicznym i rozpoznawczym (s. 67–85). Jag. Dalej ob. Zbiór prac z kliniki lekarskiej Prof. Dra Korczyńskiego w Krakowie.
Całość:
(Korczyński Edward).
Z Kliniki Lekarskiej Profesora D-ra Korczyńskiego W Krakowie. Rok 1876. Zbioru prac klinicznych Zeszyt II. (Odb. z Medycyny).
Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, 1877,
w 4ce, str. 4 nl., 85.
Zawiera: Mieczysław Gedl, Wpływ kwasu salicylowego i salicylanu sodowego na ciepłotę ludzi niegorączkujących (s. 1–13); Tytus Wasylewski, Zmiany w tętnie powstające u człowieka w skutek mechanicznego drażnienia nerwu błędnego (s. 14–29); Antoni Coghen, O użyciu leczniczem tymolu w chorobach wewnętrznych (s. 30–36); Jarosław Waszak, Mleczan sody (natrum lacticum) jako lek nasenny (s. 37–43); Jan Karol Wiktor, Kilka przypadków moczówki cukrowej (diabetes mellitus) z szczególnem uwzględnieniem leczenia (s. 44–66); Władysław Rychlicki, Kilka słów o pneumatometryi czyli manometryi płuc pod względem fizyologicznym i rozpoznawczym (s. 67–85).
Jag.
Dalej ob. Zbiór prac z kliniki lekarskiej Prof. Dra Korczyńskiego w Krakowie.