Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930).
Tytuł:
20 kronik Przeglądu literacko-artystycznego.
Miejsce i rok wydania:
Odb. z Przeglądu liter.-artyst. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1883,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 129, kor. 1.60. Kórnik — Lub. Un. Kat. — Nar. — Ossol.
Całość:
Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930).
20 kronik Przeglądu literacko-artystycznego.
Odb. z Przeglądu liter.-artyst. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1883,
w 16ce, str. 129, kor. 1.60.
Kórnik — Lub. Un. Kat. — Nar. — Ossol.