Nazwisko i imię:
Astrea.
Tytuł:
Astrea. Pamiętnik narodowy polski. Historyi, literaturze, poezyi, filozofii moralnéy, ekonomii politycznéj, rzeczom krajowym i dziejom współczesnym, poświęcony (podtytuł ulegał zmianom).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Łątkiewicza (od t. II: druk. Zawadzkiego i Węckiego), 1821–1825,
Opis/komentarz:
w 8ce, tomów 5. T. I (1821) str. 396 (nr 1–6), t. II (1822) str. 347 i 5 nl. (nr 1–6), t. III (1823) str. 288 i 4 nl. (nr 1–6), t. IV (1823) (!) str. 220 (nr 1–4), t. V (1825) str. 104 (nr 1). Red. i wydawca Franciszek Grzymała, całość złp. 60. Piszą tu m. i.: Chyliński; Józ. Elsner; Sew. Goszczyński; Mich. Grabowski; Fr. Grzymała; Ign. Humnicki; Hier. Kaliński; Kaj. Koźmian; Ludw. Kropiński; Ign. Łagiewnicki; Ad. Mickiewicz (przedruk niektórych utworów z wileńskiego wydania jego poezji); Kar. Milewski; J. D. Minasowicz; Wład. Miniewski; Fr. Morawski; J. U. Niemcewicz; Wacł. Rzewuski (emir); J. K. Szelewski; Kant. Tymowski; Ant. Waga; J. B. Zaleski; Aug. Żdżarski. Poza tym zamieścili wypowiedzi polemiczne Bogatko, obyw. woj. podlaskiego przeciwko art. F. S.(Skarbka?) w Sybilli Nadwiślańskiej i ks. Szczepan Rostkowski przeciw J. K. Szelewskiemu. Ze spuścizny po zmarłych pisarzach ogłoszono tutaj: fragment z rękopisów hist. Jana Albertrandego (o bezkrólewiu w Polsce po ucieczce Henryka Walezjusza); Wiersz Al. Felińskiego do Franciszka Wiśniowskiego (w wyj.); testament Hug. Kołłątaja; fragmenty z pamiętników J. Chr. Paska (ogł. bezimiennie); wiersz Stan. Kostki Potockiego pt. Strumyki; listy Stanisława Augusta; Stan. Trembeckiego uwagę o pokarmach; wiersze Mik. Wolskiego. Przekładani byli:Gotfr. Aug. Bürger (tł. A. E. Odyniec); Bucholc (Paweł Ferd. Fryd. Buchholz?, tł. anon.); H. J. Collin (Hier. Kaliński); Ben. Constant (tł. anon.); F. K. J. Droz (anon.); Józ. Hammer Purgstall (anon.); Henares (F. S. Dmochowski); Horacy (Ludw. Osiński); W. J. S. Jouy (anon.); Al. de Laborde (Bon. Niemojowski); Jan Lafontaine (Fr. Morawski); J. F. Laharpe (Ksaw. Godebski i anon.); J. H. Meister (anon.); J. M. Mossé (J. K.); Napoleon Bonaparte (tł. Fr. Grzymała, m. i. jego testament); Dom. Pradt (anon.); Jan Racine (F. S. Dmochowski); Jan Rapp (anon.); Rękopis Królodworski (fragm., tł. J. B. Zaleski); J. J. Rousseau (anon.); Fr. Schiller (Fr. Morawski); Scott Walter (J. B. Zaleski); L. F. Ségur (anon.); A. L. H. Staël (Ign. Skarbek Kiełczewski). Ak. – Czart. – Jag. – Nar. – Ossol.(?) – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
Całość:
Astrea.
Astrea. Pamiętnik narodowy polski. Historyi, literaturze, poezyi, filozofii moralnéy, ekonomii politycznéj, rzeczom krajowym i dziejom współczesnym, poświęcony (podtytuł ulegał zmianom).
Warszawa, druk. Łątkiewicza (od t. II: druk. Zawadzkiego i Węckiego), 1821–1825,
w 8ce, tomów 5. T. I (1821) str. 396 (nr 1–6), t. II (1822) str. 347 i 5 nl. (nr 1–6), t. III (1823) str. 288 i 4 nl. (nr 1–6), t. IV (1823) (!) str. 220 (nr 1–4), t. V (1825) str. 104 (nr 1). Red. i wydawca Franciszek Grzymała, całość złp. 60.
Piszą tu m. i.: Chyliński; Józ. Elsner; Sew. Goszczyński; Mich. Grabowski; Fr. Grzymała; Ign. Humnicki; Hier. Kaliński; Kaj. Koźmian; Ludw. Kropiński; Ign. Łagiewnicki; Ad. Mickiewicz (przedruk niektórych utworów z wileńskiego wydania jego poezji); Kar. Milewski; J. D. Minasowicz; Wład. Miniewski; Fr. Morawski; J. U. Niemcewicz; Wacł. Rzewuski (emir); J. K. Szelewski; Kant. Tymowski; Ant. Waga; J. B. Zaleski; Aug. Żdżarski. Poza tym zamieścili wypowiedzi polemiczne Bogatko, obyw. woj. podlaskiego przeciwko art. F. S.(Skarbka?) w Sybilli Nadwiślańskiej i ks. Szczepan Rostkowski przeciw J. K. Szelewskiemu.
Ze spuścizny po zmarłych pisarzach ogłoszono tutaj: fragment z rękopisów hist. Jana Albertrandego (o bezkrólewiu w Polsce po ucieczce Henryka Walezjusza); Wiersz Al. Felińskiego do Franciszka Wiśniowskiego (w wyj.); testament Hug. Kołłątaja; fragmenty z pamiętników J. Chr. Paska (ogł. bezimiennie); wiersz Stan. Kostki Potockiego pt. Strumyki; listy Stanisława Augusta; Stan. Trembeckiego uwagę o pokarmach; wiersze Mik. Wolskiego.
Przekładani byli:Gotfr. Aug. Bürger (tł. A. E. Odyniec); Bucholc (Paweł Ferd. Fryd. Buchholz?, tł. anon.); H. J. Collin (Hier. Kaliński); Ben. Constant (tł. anon.); F. K. J. Droz (anon.); Józ. Hammer Purgstall (anon.); Henares (F. S. Dmochowski); Horacy (Ludw. Osiński); W. J. S. Jouy (anon.); Al. de Laborde (Bon. Niemojowski); Jan Lafontaine (Fr. Morawski); J. F. Laharpe (Ksaw. Godebski i anon.); J. H. Meister (anon.); J. M. Mossé (J. K.); Napoleon Bonaparte (tł. Fr. Grzymała, m. i. jego testament); Dom. Pradt (anon.); Jan Racine (F. S. Dmochowski); Jan Rapp (anon.); Rękopis Królodworski (fragm., tł. J. B. Zaleski); J. J. Rousseau (anon.); Fr. Schiller (Fr. Morawski); Scott Walter (J. B. Zaleski); L. F. Ségur (anon.); A. L. H. Staël (Ign. Skarbek Kiełczewski).
Ak. – Czart. – Jag. – Nar. – Ossol.(?) – Warsz.Un. – Wrocł.Un.