Nazwisko i imię:
Asfalt,
Opis/komentarz:
ob. Gąsiorowski Stan. (Przedsiębiorstwo 1868); Gniewosz Jan Nep. (1875); Sporny Józ. (W kwestyi zastosowania 1879).
Całość:
Asfalt,
ob. Gąsiorowski Stan. (Przedsiębiorstwo 1868); Gniewosz Jan Nep. (1875); Sporny Józ. (W kwestyi zastosowania 1879).