Nazwisko i imię:
Dosia (Dosiego roku).
Opis/komentarz:
ob. Prace Filolog. (t. III. 1889); Przyborowski Józef (1889).
Całość:
Dosia (Dosiego roku).
ob. Prace Filolog. (t. III. 1889); Przyborowski Józef (1889).