Nazwisko i imię:
Abramowski Edward (1868–1918).
Tytuł:
Teorya jednostek psychicznych, przyczynek do krytyki psychologii współczesnej.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Księgarni pod firmą C. Wilanowskiego, druk. K. Kowalewskiego, 1899,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 137, VII i 2 nl., rb. 1. Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un.
Całość:
Abramowski Edward (1868–1918).
Teorya jednostek psychicznych, przyczynek do krytyki psychologii współczesnej.
Warszawa, nakł. Księgarni pod firmą C. Wilanowskiego, druk. K. Kowalewskiego, 1899,
w 8ce większej, str. 137, VII i 2 nl., rb. 1.
Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un.