Nazwisko i imię:
Abramowicz Szalom Jakub (1836–1917).
Tytuł:
Donkiszot żydowski, szkic z literatury żargonowej żydowskiej, przełożył Klemens Junosza (Szaniawski).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. Wieku, 1885,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 156, kop. 75. Jag.
Całość:
Abramowicz Szalom Jakub (1836–1917).
Donkiszot żydowski, szkic z literatury żargonowej żydowskiej, przełożył Klemens Junosza (Szaniawski).
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. Wieku, 1885,
w 8ce, str. 156, kop. 75.
Jag.