Nazwisko i imię:
Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727).
Tytuł:
Wywód prawdy religii chrześciańskiey. Wzięty na rozwagę rozumu z Dzieł... Tłum. z Franc. (przez xiędza Bazylego Popiela).
Miejsce i rok wydania:
Łowicz, 1818,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 496 i 4 nl. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un.
Całość:
Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727).
Wywód prawdy religii chrześciańskiey. Wzięty na rozwagę rozumu z Dzieł... Tłum. z Franc. (przez xiędza Bazylego Popiela).
Łowicz, 1818,
w 8ce, str. 496 i 4 nl.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un.